Rólunk

 


[:hu]

Kedves Partnerünk!

A 2018. december 13-án kelt értesítésünkre tekintettel tájékoztatjuk, hogy a 4iG Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatai, a HUMANsoft Kft., az Axis Rendszerház Kft. és a Mensor3D Kft. a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának Cg.01-10-044993/158 számú változásbejegyző végzése alapján 2019. január 31-ei hatállyal a 4iG Nyrt-be beolvadtak.

A jogutódlásra tekintettel a leányvállalatok jogai és kötelezettségei a beolvadás során a 4iG Nyrt-re, mint általános jogutódra szállnak át.

A beolvadásról bővebben a befektetői információk között tájékozódhat. ’Bővebben

Megköszönve a leányvállalatainkkal való eddigi sikeres szakmai együttműködésüket, bízunk abban, hogy a beolvadást követően a jogutód 4iG Nyrt-vel is hasonlóan eredményes partnerség folytatódik a jövőben!

2018. november 12-én a 4iG Nyrt. részvényesei rendkívüli közgyűlés keretében döntést hoztak a holdingot érintő átalakulásról, miszerint az Nyrt. leányvállalatai, a HUMANsoft Kft., az Axis Kft. és a Mensor3D Kft. beolvadnak a 4iG Nyrt.-be.

A beolvadás tervezett időpontja 2018. december 31., vagy amennyiben a cégbíróság az átalakulást ezen időpontig nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napja.

Mensor3D Kft. beolvadt a 4iG Nyrt.-be

A Mensor3D Kft.-t a Humansoft Kft. alapította a 3D technológiák építészetben, gépészetben és kulturális örökség megőrzésében való alkalmazására. A 3D technológiák alkalmazására és felhasználására alapított Mensor3D Kft. a vállalatcsoport több korábbi 3D technológiákkal kapcsolatos kutatás-fejlesztési projektjének sikeres eredményeként jöhetett létre 2014-ben. A megelőző években ezen projektekben, valamint az azóta végzett innovatív tevékenység eredményeként egyedülálló tudás birtokosává válhattunk a hazai szolgáltatási piacon. Munkánk során ötvözzük a különböző 3D felmérési technológiákat, megfelelve akár a mikron pontosságú igényeknek is, biztosítva bármilyen ügyfél számára a megoldás orientált kiszolgálást. 4 éves fennállásunk óta számos jelentős referenciával rendelkezünk már mind az építészet, gépészet, örökségvédelem, BIM, filmipar, reverse engineering területen.

Cégjegyzékszám: 01-10-044993
Cégforma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A cég elnevezése:  4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A cég rövidített elnevezése: 4iG Nyrt.
A cég idegen nyelvű elnevezése:  
A cég székhelye: 1037 Budapest Montevideo u. 8.
Levelezési cím: 1037 Budapest Montevideo u. 8.
A cég tevékenysége:  
A cég jegyzett tőkéje:  
A képviseletre jogosultak adatai:  
A cég statisztikai számjele:  
Adószám: 12011069-2-41
Közösségi adószám: HU12011069
A cég kézbesítési címe: info@4ig.hu
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 
A tagok adatai:  

Olyan 3 dimenziós precíziós felmérést valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat kínálunk, amellyel lehetőség van digitális modellek készítésére, felület- és környezetmodell kialakítására, utólagos milliméter pontos vizsgálatokra és elemzésekre.

Milyen felhasználási területekre ajánljuk a technológiát?

 • műemlékvédelem, régészet, kulturális örökség megőrzés
 • építészet (tervezés, ellenőrzés, monitoring)
 • ipari alkalmazás (jármű-, gép-, eszközgyártás)
 • olaj- és gázvezeték felmérés
 • reverse engineering (mérnöki rekonstrukciós visszafejtés)
 • katasztrófavédelem
 • igazságügy (bírósági eljárás, nyomozás, tűzeset kivizsgálás, szakértői tevékenységtámogatása)
 • szolgáltatás (minőségbiztosítás, idegenforgalmi fejlesztés)

Milyen célra használható?

Olyan nagy felbontású, pontos képet és pontfelhőt kaphatunk a szkennelést követően eredményül, mely alkalmas

 • 3 dimenziós bejárható modell létrehozásához
 • metszetek készítéséhez
 • pontos és részletes dokumentáláshoz
 • analizáláshoz
 • rekonstrukcióhoz
 • helyszín biztonságos felméréséhez
 • közvetett leltárkészítéshez
 • helyzet-meghatározáshoz
 • tetszőleges mérések elvégzéséhez
 • hipotézis felállításához és annak teszteléséhez
 • 3D nyomtatás előkészítéséhez
 • geometriailag szabálytalan depóniák térfogatszámítása

A 3D technológiák elterjedése

A háromdimenziós technológiák, mint a térbeli tervezés, képalkotás, megjelenítés vagy nyomtatás, forradalmi fejlődésen mennek keresztül napjainkban.

Az egyre fejlettebb eszközök (pl. szkennerek, nyomtatók, monitorok), illetve szoftverek (digitalizáló, CAD/CAM/CAE programok) újabb és újabb felhasználási területeket nyernek meg az ipar, az építészet, az élettudományok, a kultúra, vagy éppen a szórakoztatás terén.

3D szkennerek

Az optikai 3D szkennerek a testek fizikai geometriájának rögzítésére szolgáló, érintésmentes mérésre alkalmas eszközök, melyek lézer vagy strukturált fény alkalmazásával működnek. Fontos jellemzőjük, hogy a tárgy digitalizálását milyen távolságból képesek végezni, mekkora az a felület, melyet hatékonyan tudnak felmérni, illetve hogy milyen felbontással és pontossággal dolgoznak. A tárgyszkennerek által leképezett pontfelhő kombinálható a látható fényt érzékelő szenzor által készített felvételekkel. Ezzel a megoldással az objektum textúráját is megkaphatjuk.

Bemutatkozás a Pecha Kucha Night rendezvényen

Top art technológiai megoldások a műemlékvédelemben, építészetben

forrás: http://videotorium.hu/hu/recordings/details/9887, Feher_Andras_-_Top_art_technologiai_megoldasok_a_muemlekvedelemben_epiteszetben

Magyarország hallatlanul gazdag kulturális örökséggel bír. Ennek megőrzése, digitális dokumentálása, látványos bemutatása mindnyájunk érdeke. A SziMe 3D AR projekt majd a megkezdett munkát folytató Mensor3D munkája során a legkorszerűbb 3D technológiákat állítja szolgálatba a hazai műemlékek és kiemelt nemzeti fontosságú tárgyi emlékek 3D digitális megőrzésére. Eredménytermékeink múzeumi, turisztikai, oktatási célú hasznosítására törekszünk. Tudjuk, hogy a kutatók, oktatók, diákok, turisták és a virtuális térben barangolók más és mást szeretnének kapni és látni a technológiák kínálta lehetőségekből. A legkorszerűbb 3D-s tartalmak az eddigieknél jobb minőségben őrzik meg az emlékeket, hozzájárulnak azok jobb megismeréséhez és megértéséhez, valamint segítenek azok menedzselésében is. Még időben dokumentálják mai állapotukat a jövő nemzedék számára, de egyúttal a világgal is megismertetik kulturális örökségünket és nemzeti emlékhelyeinket.

[:en]

Dear Partner,

With reference to our notice dated of 13 December 2018, please be advised that the former solely owned subsidiaries of 4iG Plc., HUMANsoft Ltd., Axis Rendszerház Ltd. and Mensor3D Ltd. have been merged into 4iG Plc according to decision no. Cg.01-10-044993/158  of the Court of Registration of the Metropolitan Court with the effective date of 31 January 2019.

As a result of the merger, all the rights and obligations of the subsidiaries will be transferred to 4iG Plc as their general legal successor.

For more information about the merger, please find our Investor Information. ‘Link’

We thank you for your successful professional cooperation with our subsidiaries until this date and hope that a similarly successful partnership will continue with the legal successor 4iG Plc after the merger.

Mensor3D Ltd. was founded in Hungary in 2014 and it’s main profile beside technical testing and analysis in architecture and mechanical engineering based on 3D scanning is supporting VFX productions of movie industry. With our laser and white light scanners we are producing 3D pointclouds of existing buildings, structures, equipments, mechanical parts, fragments and a wide range of different accessories and movie sets. As a result we are able to create 3D walk-through models, 3D reconstructions, cross-section drawings, accurate and detailed documentations, hypothesis, 3D prints, etc.

 

Company registration number: 01-10-044993
Form of company: Plc
Name of company:  
Short name of company: 4iG Plc
Name of company in Hungarian:  
Company seat: H-1037 Budapest, Montevideo utca 8.
Registered core activity:  
Registered capital:  
Executive officers:  
Statistical code of company:  
VAT number: 12011069-2-41
EU VAT number: HU12011069
Delivery address of company: info@4ig.hu
   

 

We offer such three-dimensional precision survey and related services, capable to create digital, surface and the development environment models, subsequent tests and analyses with millimetre accuracy.

What areas we recommend to use the technology?

 • protection of monuments, archaeology, cultural heritage
 • architecture (planning, inspection, monitoring)
 • industrial applications (vehicle, machinery and equipment manufacturing)
 • oil and gas pipeline survey
 • reverse engineering
 • disaster management
 • justice (legal proceedings, investigation, fire investigation, expert support activities)
 • services (quality assurance, tourist development)

For what purpose it can be used?

We may get high-resolution, accurate images and point cloud after scanning, which is suitable for

 • creating 3D walk-through models
 • creating cross-section drawings
 • compiling accurate and detailed documentation
 • analysis
 • reconstruction
 • safe surveying of locations
 • drawing up an inventory indirectly
 • position determination
 • carrying out measurements according to choice
 • setting up and testing a hypothesis
 • preparation for 3D printing
 • volume calculation of geometrically irregular landfills

The proliferation of 3D technologies

The three-dimensional technologies such as spatial planning, imaging, display or printing go through revolutionary development today.

The increasingly sophisticated devices (e.g. scanners, printers, monitors) and software (digitizing, CAD/CAM/CAE programs) gain more and more areas of application in the industry, architecture, life sciences, culture, or even in the field of entertainment.

3D Scanners

The 3D optical scanners are devices for recording the geometry of physical bodies, capable for non-contact measuring, that operate using a laser or structured light. Their important characteristics are that from what a distance they can carry out digitizing of the target, how large is the surface they can measure effectively, and with what a resolution and accuracy they are operating. The point cloud recorded by an object scanner can be combined with the images produced by the visible light sensor. In this way, we can get the texture of the object as well.

Introducing in the Pecha Kucha Night event

Pecha Kucha is an open forum about the latest trends of design, architecture and art, about inspiring social innovation projects, in which young artists and thinkers come together to introduce themselves to each other and to visitors. The idea started from Tokyo and is now held in more than eight hundred cities throughout the world. In the 40th Budapest Pecha Kucha Night event, we made a presentation titled ‘From the millet seed to the stadium’ about how we implement 3D scanning and imaging technologies in practice.

 Top of the art technology solutions in the monument protection and architecture

Source: http://videotorium.hu/hu/recordings/details/9887, Feher_Andras_-_Top_art_technologiai_megoldasok_a_muemlekvedelemben_epiteszetben

forrás: http://videotorium.hu/hu/recordings/details/9887, Feher_Andras_-_Top_art_technologiai_megoldasok_a_muemlekvedelemben_epiteszetben

Hungary is incredibly rich in cultural heritage. Their preservation, digital documentation and spectacular preservation is in the interest all of us. The SziMe 3D AR project and the Mensor3D, which carries on the started work, employs the most advanced 3D technologies for the purpose of 3D digital preservation of the monuments in the country and artefacts of national importance. We strive for that our products were utilized for museum, tourist and educational purposes. We know that the researchers, educators, students, tourists and those roaming in the virtual space would like to get and see a different set of the opportunities offered by this technology. The most advanced 3D contents preserve heritage with higher quality than ever before, they contribute to a better knowledge and understanding of them, and also help to manage them. They document their present status well in time for the next generation, but also present our cultural heritage and national memorial places to the wider world as well.

[:de]
 

Handelsregister nummer: 01-10-044993
Geschäftsformular:  
Unternehmen:  
Kurzname: 4iG Nyrt.
Ungarische Unternehmen:  
Sitz: H-1037 Budapest, Montevideo utca 8.
   
   
Führungskräfte:  
Statistischer Code:  
Steuernummer: 12011069-2-41
UID-Nummer: HU12011069
Firmenadresse: info@4ig.hu
   

 

Publikációk

[Előadás]
BEATRIX SZABÓ, GÁBOR BÖDŐ, ANDRÁS FEHÉR, KONSZTANTINOSZ HADZIJANISZ,RÉKA LOVAS, DÓRA SURINA,BARNABÁS VÁRI,BOGLÁRKA LAKI, Mensor 3D Ltd., Hungary
GYULA DABRÓNAKI, LÁSZLÓ PIPIS, Humansoft Ltd., Hungary JÓZSEF LASZLOVSZKY, Central European University:High precision laser scanning assisting in the service of historical and art historical research. The burial monument of Queen Gertrude (13th century)

Előadva: Conferenceon Cultural Heritaga and New Technologies November 16-18 2016 Vienna, Austria
http://www.chnt.at/high-precision-3d-scanning-assisting-in-the-service-of-historical-and-art-historical-research/

[Előadás]
Gabor Bodo, Konsztantinosz Hadzijanisz, Boglarka Laki, Reka Lovas*, Dora Surina, Beatrix Szabo,Barnabas Vari, Andras Feher Mensor3D Ltd: Integrating point clouds to support heritage protection and VR/AR applications

Előadva: Imaging and Geospatial Technology Forum (IGTF) was held at the Fort Worth Convention Center in Fort Worth, Texas, April 11 – 15, 2016.
https://www.asprs.org/a/publications/proceedings/IGTF2016/IGTF2016-000101_paper.pdf

[Előadás]
Lovas Tamás1 – Somogyi Árpád1 – Török Ákos1 – Hadzijanisz Konsztantinosz2- Pipis László2 -Molnár Bence1 – Barsi Árpád1
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar
2 Mensor3D Kft.: Sziklafal állékonysági vizsgálat támogatása lézerszkenneléssel és drónos felméréssel

Előadva: Mérnökgeodézia 2016, BME Általános- és Felsőgeodézia tanszék szervezésében 2016 március 19.
https://www.mensor3d.com/wp-content/uploads/sirok_geod_konf.pdf

[Előadás]
Boglárka Laki: Practical Observations Concerning 3D Technologies in the Service of Heritage Management

Előadva: New Digital Technologies and Hungarian Innovations in Heritage Management – Archaeology, Historical Landscape and Built Heritage
https://www.mensor3d.com/wp-content/uploads/Practical observations concerning 3D technologies.pdf

[Előadás]
Bödő Gábor: Understanding HEritage through Augmented Reality Development

Előadva: “Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology” (CAA) szervezet 43. konferenciája, 2015.03.30.–2015.04.03., Siena, Olaszország.
https://www.mensor3d.com/wp-content/uploads/CAA2015_Mensor3D.pdf

[Előadás]
Fehér András: Top art technológiai megoldások a műemlékvédelemben, építészetben

Előadva Múzeum Digitalizálási Konferencia 2014. november 5-6
Muzeum_Digit_Web

[Kiállítás]
Drón, holofilm, 3D – Csúcstechnológia a régészetben és a műemlékvédelemben

Kiállítás, 2015. február Centrális Galéria az Archaeolingua Alapítvány és Kiadó és a CEU Kulturális Örökség Tanulmányok Programja
dron_holofilm_3d

[Cikk]
Fehér András: 3D szkennerek alkalmazása a régészetben

Megjelent: Magyar Régészet Online Magazin, 2013 nyár,
http://www.magyarregeszet.hu/wp-content/uploads/2013/07/Feher_13Ny1.pdf (Kiadja: Archaeolingua Alapítvány és Kiadó)[nggallery id=4]

Duna TV a szentendrei kiállításról

A Duna televízió KULTIKON című műsorának november 18-i, 23.00 órakor vetített adásában az Örökség3D vándorkiállításról készült rövidfilmet is láthatták többek között a nézők. Amennyiben valaki lemaradt az adásról, de szívesen megnézné az interjút, akkor azt az MTVA médiatárában, illetve a http://www.mediaklikk.hu/ musor/kultikon/ oldalon a 452. részben utólag is megteheti.

Új középkori leletek az esztergomi Várhegyen

Forrás: MTI | 2014. 08. 15. 10:31:00

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszékének munkatársai és hallgatói magas művészi színvonalú, 14. századi freskótöredékek nagy tömegét találták az esztergomi Szent Vid kápolna feltárásakor – tájékoztatta az ásatásvezető régész az MTI-t.

Major Balázs elmondta, a falképek töredékein a királyi kápolnáéval megegyező és hasonló, geometrikus és figurális díszítés látható. A régészekkel dolgozó restaurátorok szerint ilyen leletek az utóbbi 70-80 évben nem kerültek elő az ország területén. A terület teljes feltárást később végzik olyan aprólékos munkával, amely lehetővé teszi a falképek egy részének összeállítását.

Az archeológus hozzátette, a Szent Vid kápolna a kevés olyan ásatás során előkerült Árpád-kori objektumok egyike, ahol az épület egy része hatméteres magasságban egészen a boltozat záradékig épségben maradt. A templom nyugati része nem fog előkerülni, mert a Várhegy sziklásabb, tagoltabb nyugati lejtője az idők folyamán a falak egy részével együtt leomlott.
A Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumával együttműködésben a tanszék hallgatói a több száz éven át szemétgödörnek használt középkori kőbánya rétegeit is feltárják.

Major Balázs elmondta, a terület valóságos kincsesbánya a mindennapi élet kutatásában, mivel hosszú ideje nem bolygatott terület, amely egymásra rétegződve őrzi élelmiszerek maradványait, törött edényeket és azt az építési törmeléket, amelyet az átépítéseknél nem vittek a városon kívülre. Korábban például griffes, oroszlános motívumokkal díszített kályhacsempéket is találtak itt..

A feltárás során rétegenként kanalazzák le az egykori lerakódásokat, amelyeket több méretű szitán rostálnak át, majd a rostált földet vízzel tisztítják, flotálják, hogy egyetlen apró maradvány se maradjon ki a feldolgozásból. Hasonló aprólékossággal jártak el a környék török-kori lakóházainak feltárásakor. Itt szintén számos réteget érintetlenül találtak, az épületek támfalai mellől, a legalsó rétegekből római és kelta leletek kerültek elő.

A török kori lakóházak és a Szent Vid kápolna feltárásának idei szakaszát a terület háromdimenziós lézerszkennelésével fejezik be a kutatási partner Mensor 3D szakembereinek segítségével, az érseki palota szemétgödrének feltárása addig folytatódik, amíg az időjárás lehetővé teszi.

Idén a PPKE partneregyetemeinek hallgatói és kutatói is bekapcsolódnak a feltárásokba, így a magyar hallgatók brit, lengyel, bolgár, libanoni, jordániai, szíriai és iraki kollégákkal és diákokkal dolgoztak együtt. A munkát számos helybéli önkéntes is segítette, olykor hatvan ember dolgozott együtt az ásatásokon – tette hozzá az ásatás vezetője.

New medieval artifacts on the Castle hill in Esztergom
Source: MTI | 08.18. 2014, 10:31:00

Staff and students of the Archaeological Department of the Pázmány Péter Catholic University found a mass of 14th century fresco fragments of high artistic quality on the excavation of the St. Vitus Chapel, chief archaeologist told the MTI.
Balázs Major said that the same geometric and figurative decoration could be seen on the fragments of the mural paintings like that of the Royal Chapel. According to the archaeologists working with conservators, such findings were not discovered in the country over the last 70-80 years. The full excavation of the area will be later carried out by a meticulous work that allows putting together a portion of the wall paintings.
The archaeologist added that the St. Vitus Chapel was one of the few objects of the Árpád-era unearthed during excavations, where a part of the building remained intact up to six meters above the vault closing. The western part of the church will not be revealed, because the rockier, more fragmented western slope of the Castle hill collapsed in the course of time together with some parts of the walls. The students of the Department are also going to explore the layers of the medieval quarries used as a dung-pit over hundreds of years in collaboration with the Castle Museum of Esztergom, Hungarian National Museum.
Balázs Major said that the area was a veritable treasure trove of the research of everyday life since it was an area not disturbed for a long time, which preserved layered one on other remains of food, broken dishes and the construction debris that had not been taken out of the city during the reconstructions. Previously, for example, stove tiles decorated with griffin, lion motifs were also found here.During the excavation the one-time deposits are scooped off layer after layer, which are riddled through sieves of different size, then the sifted earth is cleaned by water and floated in order not to miss out any tiny remnant from processing. The similar meticulousness was applied when Turkish-era dwellings were explored in the neighbouring area. There is also a number of layers found intact beside the building buttresses and Roman and Celtic artifacts were recovered from the lowest layers. This year’s phase of the excavation of the Turkish-era houses and the St. Vitus Chapel will be completed by a three-dimensional laser scanning of the area with the help of the experts of the research partner Mensor 3D. The exploration of the dung-pit of the Archbishop’s Palace will continue as long as the weather allows. This year, students and researchers of the Pázmány Péter Catholic University’s partner universities can join the excavations, so the Hungarian students can work together with colleagues and students from Britain, Poland, Bulgaria, Lebanon, Jordan, Syria and Iraq. A number of local volunteers has also helped the work and sometimes sixty people were working on the excavations, the head of the excavation added.

Publications

[Előadás]
BEATRIX SZABÓ, GÁBOR BÖDŐ, ANDRÁS FEHÉR, KONSZTANTINOSZ HADZIJANISZ,RÉKA LOVAS, DÓRA SURINA,BARNABÁS VÁRI,BOGLÁRKA LAKI, Mensor 3D Ltd., Hungary
GYULA DABRÓNAKI, LÁSZLÓ PIPIS, Humansoft Ltd., Hungary JÓZSEF LASZLOVSZKY, Central European University:High precision laser scanning assisting in the service of historical and art historical research. The burial monument of Queen Gertrude (13th century)

Előadva: Conferenceon Cultural Heritaga and New Technologies November 16-18 2016 Vienna, Austria
http://http://www.chnt.at/high-precision-3d-scanning-assisting-in-the-service-of-historical-and-art-historical-research/

[Előadás]
Gabor Bodo, Konsztantinosz Hadzijanisz, Boglarka Laki, Reka Lovas*, Dora Surina, Beatrix Szabo,Barnabas Vari, Andras Feher Mensor3D Ltd: Integrating point clouds to support heritage protection and VR/AR applications

Előadva: Imaging and Geospatial Technology Forum (IGTF) was held at the Fort Worth Convention Center in Fort Worth, Texas, April 11 – 15, 2016.
https://www.mensor3d.com/wp-content/uploads/www.asprs.org/a/publications/proceedings/IGTF2016/IGTF2016-000101_paper.pdf

[Előadás]
Lovas Tamás1 – Somogyi Árpád1 – Török Ákos1 – Hadzijanisz Konsztantinosz2- Pipis László2 -Molnár Bence1 – Barsi Árpád1
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar
2 Mensor3D Kft.: Sziklafal állékonysági vizsgálat támogatása lézerszkenneléssel és drónos felméréssel

Előadva: Mérnökgeodézia 2016, BME Általános- és Felsőgeodézia tanszék szervezésében 2016 március 19.
https://www.mensor3d.com/wp-content/uploads/sirok_geod_konf.pdf

[Presentation]
Boglárka Laki: Practical Observations Concerning 3D Technologies in the Service of Heritage Management

Előadva: New Digital Technologies and Hungarian Innovations in Heritage Management – Archaeology, Historical Landscape and Built Heritage
https://www.mensor3d.com/wp-content/uploads/Practical observations concerning 3D technologies.pdf

[Presentation]
Gábor Bödő: UNderstanding HEritage through Augmented Reality Development

Presented on The 43rd Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology “KEEP THE REVOLUTION GOING” Conference (CAA 2015 SIENA), 30.03.2015.–03.04.2015., Siena, Italy.
https://www.mensor3d.com/wp-content/uploads/CAA2015_Mensor3D.pdf

[Presentation]
Fehér András: Top art solutions for architects

Presented on Múzeum Digitalizálási Konferencia 2014. november 5-6
Muzeum_Digit_Web

[Article]
András Fehér: Using 3D laser scanners in archaeology

Published in Hungarian Archaeology E-Journal, 2013 Summer, http://www.hungarianarchaeology.hu/wp-content/uploads/2013/07/eng_Feher_13ny.pdf (Publisher: Archaeolingua Foundation and Publishing House)[nggallery id=5]