Gépészet

[:hu]

3D technológiák, 3D szkennelés, 3D modellezés

Amit kínálunk:

 • Technológiai tanácsadás
 • 3D tárgy szkennelés
 • 3D épületfelmérés
 • Pontfelhő feldolgozás
 • 3D modellezés
 • 2D műszaki rajzok készítése
 • 3D cső felmérés, modellezés
 • Mérnöki visszafejtés
 • Minőség-ellenőrzés
 • 3D nyomtatás
 • Gyors szerszám-készítés
 • Gyors prototípus-gyártás
 • Közvetlen gyártás
 • Látványtervezés
 • Ütközésvizsgálat
 • 3D technológiai innovációk

Gépész katalógus

http://issuu.com/mensor3d/docs/mensor3d_gepesz_issuu

3D technológia megoldások

csovezetek_felmeres

3D használata a gépészetben

A 3D képalkotási, modellezési és nyomtatási technológiák térnyerése a termékek tervezésétől a gyártási folyamatokon át a minőség ellenőrzésig jól látható.A terméktervezés szakaszában a koncepcionális terméktervek kialakításától a műszaki termékfejlesztés végrehajtásáig nyújtanak hatékony segítséget a 3D technológiák:

 • Digitális terméktervek és előzetes termékminták

Meglévő – akár kézzel készült – tárgyak szkennelhetőek, az adatokból 3D modell alakítható ki, mely alapja lehet egy új termék tervezésének (reverse engineering). A tervezett termék mintája 3D nyomtatóval előállítható (gyors prototípusgyártás) akár a koncepció modellhez, vagy demonstrációs, piackutatási célból.

 • Műszaki termékfejlesztés

A 3D technológiák lerövidíthetik, illetve olcsóbbá tehetik a fejlesztési folyamatot a mérnöki tervezéstől, a prototípusgyártáson, tesztelésen keresztül a gyártási dokumentáció elkészítéséig. A gyártási folyamatokban való alkalmazás során nemcsak az egyes segédfolyamatoknál kaphat szerepet a technológia, hanem egyre inkább a végtermékek additív módon való előállításakor is:

 • Termék minőség-ellenőrzése

A termék geometriaminőség ellenőrzésekor, javításakor a szkennelt gyártmánynak az eredeti 3D-s tervekkel való összevetése végezhető el.

 • Gyors szerszámkészítés (rapid tooling)

Jól használható szerszámok pótlására, ahol általában nem a kész szerszám készül el, hanem a jellemzően öntési, gyártási folyamathoz tartozó segédeszközök.

 • Közvetlen gyártás (direct manufacturing)

A hagyományos (fogácsoló, öntési stb.) gyártási módok helyett az additív gyártás (3D nyomtató) alkalmazása rövid életciklusú, kis sorozatban készülő termékeknél.

 • Karbantartás és javítás (maintenance and repair)

Javasolható kopott, sérült alkatrészek előállításához, főként olyan esetekben, melynél az alkatrész eredeti gyártótól való megrendelése kiemelten időigényes vagy nagyon drága.

3D szkennelés, 3D digitalizálás

A három dimenziós szkennelés alapvetően a fizikai kiterjedéssel rendelkező testek (a gépészetben pl. termékek, eszközök) digitális állománnyá való konvertálását jelenti. A szkennerek a geometriai alakzat teljes felületét leképezik pont- vagy poligonfelhő formájában, mindezt úgy, hogy maga az eszköz nem ér hozzá a tárgyhoz. Az így előállt adathalmazt speciális szoftverekkel lehet feldolgozni és előkészíteni a további feladatok végrehajtásához (pl. reverse engineering, minőség-ellenőrzés).

Mérnöki visszafejtés (Reverse Engineering)

A 3D szkenneléssel létrehozott digitális állomány mérnöki visszafejtésével létrehozható a tárgy geometriailag helyes CAD-modellje. Ezt követően lehetőség van a modell módosítására, továbbfejlesztésére, a műszaki dokumentáció elkészítésére, és akár egy CAM szoftverrel CNC szerszámgépen a tárgy reprodukálására.

Termék minőség-ellenőrzés (Quality Control)

A legyártott késztermék méret, forma és illesztés ellenőrzéséhez – szabad formájú, szabálytalan geometriájú testek esetén – a hagyományos mérési technikák időigényesek és drágák lehetnek. Ebben segíthet a 3D szkenneléssel előállított modell és a kiindulási CAD adatok összehasonlítása, ellenőrzése. A mérési jegyzőkönyv része egy színtérképes megjelenítés, amely vizuálisan jól elkülöníthetően mutatja a tervtől való eltéréseket. Így nem csak azt lehet meghatározni, hogy a gyártott alkatrész, termék jó vagy hibás, hanem azt is, hogy hol kell módosítani azt. Mindez lehetővé teszi a termék geometria-minőségének folyamatos ellenőrzését, javítását, a gyártó gép beállításainak szükség szerinti helyesbítését.

3D nyomtatás (Additive manufacturing)

Az additív gyártási eljáráshoz szükséges egy létező – akár 3D szkennelésből mérnöki visszafejtéssel létrehozott – 3D CAD modell. A nyomtatáskor a gép beolvassa a modell adatait és sorban egymásra illeszkedő rétegeket képez folyadékból, porból, műanyag szálból vagy sík lemezekből, ilyenformán fokozatosan felépíti a modellt a metszetekből. A gépészetben az additív gyártás különböző célokra használható:

 • Gyors szerszámkészítés (Rapid Tooling)

A CAD modell alapján a 3D nyomtatóval előállíthatók vagy maguk a szerszámok, vagy az öntési, gyártási folyamathoz tartozó segédeszközök (homokformázáshoz, precíziós öntéshez öntőminták, fúrósablonok, valamint más, a gyártáshoz szükséges tartozékok).

 • Gyors prototípusgyártás (Rapid Prototyping)

Ebben az esetben nem a végtermék gyártása a cél, hanem egyedi darabok, vagy maximum 50-150 elemű sorozatok gyártása. A kisszériás termék alkalmas lehet funkcionális, ergonómiai tesztek lebonyolításra éppúgy, mint egyedi, esetlegesen kopott, sérült alkatrészek pótlására.

 • Közvetlen gyártás (Direct Manufacturing)
  A 3D nyomtatási technológiák lehetővé teszik kis sorozatú, közvetlenül értékesítésre kerülő termékek előállítását. Ezzel nemcsak egyedi gyártási igényeket lehet gyors határidőre kielégíteni, hanem gazdaságos alternatívát jelent a hagyományos (forgácsoló, öntő stb.), nagy szériára optimalizált gyártási módokkal szemben.

Szolgáltatásaink előnyei

 • A hagyományos mérési eljárásoknál gyorsabb minőség-ellenőrzés; így időt takarít meg.
 • Nem szükséges drága eszközöket vásárolnia a szkenneléshez, feldolgozáshoz.
 • Az adott feladatnak leginkább megfelelő,piacvezető cégek eszközeit használjuk.
 • Tapasztalt, felkészült munkatársakkal dolgozunk.

A 3D technológia előnyei

 • A termékfejlesztés ideje és költségei jelentősen csökkenek.
 • A termékfejlesztés korai fázisában vizsgálatokra alkalmas modell készíthető, nyomtatható.
 • Elkerülhető a hagyományos technológiában szükséges modell készítése.
 • A modell azonnali funkcionális és ergonómiai tesztelésre ad lehetőséget.
 • Az esetleges módosítások gyorsabban megtehetők, költségei csökkennek.
 • A termék 3D CAD modellje utólag is előállítható.
 • A termék minőség-ellenőrzése részben automatizálható.
 • A színtérképes megjelenítésnek köszönhetően a hibák gyorsabban korrigálhatók.
 • Hagyományos gyártási módok támogatása (pl. öntőformák, sablonok).
 • Más módon nem pótolható alkatrészek, szerszámok gyors előállítása.
 • Egyedi és kis szériás megrendelések kielégítése gyors és gazdaságos módon történhet.

Épületgépész katalógus

http://issuu.com/andrasfeher2/docs/mensor3d_gepesz_egep/1

 

[:en]

Innovations in 3D technology

We offer:

 • Technological consulting
 • 3D scanning
 • Point cloud processing
 • 3D modelling
 • Preparation of 2D technical drawings
 • Reverse engineering
 • Quality control
 • 3D printing
 • Rapid tooling
 • Rapid prototyping
 • Direct manufacturing
 • Visualization
 • Clash detection

Application of 3D technologies in mechanical engineering

The spread of 3D visualization, modelling and printing technologies is evident from product design through manufacturing procedures to quality control. In the product design phase 3D technologies offer effective support from the elaboration of conceptual plans to the realization of technical product development:

 • Digital product plans and interim product samples

Objects can be scanned, even if they are handmade and the data can be transformed into a 3D model to serve as a basis for designing a new product (reverse engineering). Based on the product, design samples can be printed with a 30 printer (rapid prototyping}, either for the concept model or for demonstration and market research.

 • Technical product development

3D technologies can make the development process shorter and cheaper, from technical product development through prototyping and testing to the preparation of manufacturing documentation. Within the production procedures, beyond its application in the supplemental procedures, technology is playing a more and more important role in the additive preparation of end products.

 • Quality control of products

For geometric quality control and improvement, the scanned product can be compared to the original 3D plans.

 • Rapid tooling

Effective for replacing tools, when the typical task, instead of making the tools themselves, is to make tools for casting or other manufacturing procedures.

 • Direct manufacturing

Application of the additive manufacturing (3D printer) to make short life-cycle products in small series, instead of traditional manufacturing methods (cutting, casting, etc.).

 • Maintenance and repair

For repairing worn or damaged parts, especially when purchasing original parts is time-consuming or too expensive.

3D technology solutions

3D scanning, 3D digitalizing

3D scanning is essentially converting physical objects (like products or instruments in mechanical engineering) into digital data files. Scanners map the entire surface of the geometrical shape into a point cloud or polygon cloud without touching the object itself at all. Special software available with the equipment should be used to process the resulting data file and to prepare it for further tasks (such as reverse engineering or quality control).

Reverse engineering

Reverse engineering of the digital data file as a result of 3D scanning creates a true geometrical CAD-model of the object. As a further step, it is possible to modify or develop the model, to produce technical documentations, and even to reproduce the object with CAM software and a CNC milling machine.

Product quality control

For free form, irregular objects, traditional measuring technologies might be time consuming and expensive in terms of controlling the product’s dimensions, form and fitting. This is where comparison and verification of the 3D scanned model and the original CAD data may help. The comparison report includes a colour-mapped visualization, which shows all points of deviation compared to the plan. Apart from the ability to define whether the produced part or product is defective or not, it is also possible to define where modifications should be applied. This enables a continuous control and enhancement of the product’s geometrical quality, and the adjustment of production machinery settings.

3D printing (Additive manufacturing)

The additive manufacturing method necessitates the availability of an existing 3D CAD model, which can be prepared by 3D scanning and reverse engineering. When printing, the equipment reads the data on the model and prepares subsequent layers from a liquid, powder, plastic fibre or sheets, thus building the model in segments. In mechanical engineering, additive manufacturing can be applied for various purposes:

 • Rapid Tooling

Based on the CAD model, 3D printing can be used to create tools or tools for casting and manufacturing procedures (casting moulds, drilling shapes for sand molding or precision casting as well as other necessary accessories).

 • Rapid Prototyping

The objective is not to prepare the end product but individual pieces or a series of a maximum of 50-150 copies. Low quantity product series can be used for ergonomic testing and equally as well as for replacing worn or damaged parts.

 • Direct Manufacturing

3D printing technologies facilitate the creation of low quantity series for direct sale. This makes it possible to fulfil individual manufacturing needs at short notice. Furthermore, it gives an economic alternative to traditional manufacturing methods, which are optimized for large series production (cutting, casting, etc.).

Our service advantages

 • Compared to traditional measuring methods, quality control is faster ans saves time.
 • No need to purchase expensive equipment for scanning and processing tasks.
 • We use equipment from market leading companies, which are best suited to the specific tasks.
 • We work with experianced, trained personnel.

Advantages of 3D technology

 • Time and production development costs are cut significantly.
 • Possibly to prepare and print models for inspection at an early phase of product development.
 • Preparation of the model necessary in traditional technologies becomes unnecessary.
 • The model enables immediate functional and ergonomic testing.
 • Necessary alterations can be carried out more quickly and cheaply.
 • The 3D CAD model of the product can be prepared at any time.
 • Quality control of the product might partly be automated.
 • Thanks to the colour map visualization, faults can be corrected more quickly.
 • Support for traditional manufacturing methods (such as casting moulds and shapes).
 • Rapid manufacturing of parts and tools that cannot be produced in any other way.
 • Fulfilling individual and small series orders quickly and economically.
 • Low volume of material wastage in the process of printing, compared to traditional manufacturing methods.

 

[:de]

Die Anwendung von 3D-Technologien im Maschinenbau

Wir bieten:

 • Technologische Beratung
 • 3D Scannen
 • Punktwolkenverarbeitung
 • 3D Modellierung
 • Vorbereitung von 2D technischen Zeichnungen
 • Reverse engineering
 • Qualitätskontrolle
 • 3D Druck
 • Rapid Tooling
 • Rapid Prototyping
 • Direct manufacturing
 • Visualisierung
 • Clash Erkennung

3D Scanner

Wir verwenden Breuckmann-Scanner für Objekt scanning

Basierend auf einem patentierten Streifenprojektionsverfahren zeichnen sich die breuckmann 3D Scanner durch eine äußerst schnelle Datenaufnahme sowie eine hohe Detailtreue auch komplexester Oberflächenstrukturen aus.

Ihr Anwendungsspektrum ist breit gefächert: Dreidimensionale Qualitätsprüfung von Kunststoff- und Metallteilen, Digitalisierung von Fahrzeugkomponenten, Verformungsanalyse und die Vermessung zerbrechlicher oder heißer Metallteile.

Bei der Flächenrückführung (Reverse Engineering) ist es mit den 3D Scannern vom realen Objekt zu seinem exakten dreidimensionalen Modell nur ein kurzer, aber präziser Vermessungsvorgang: Damit können Sie Werkzeugdaten korrigieren, Produktentwicklungen zeit- und kostensparend zur Serienherstellung bringen oder ältere Objekte, von denen noch keine 3D Datensätze vorliegen, schnell und einfach in die CAD-Welt überführen.

  • Rapid Prototyping

Rapid Prototyping (RP) ist zurzeit in aller Munde, viele Forscher sprechen davon, dass die Technologie eine der bestimmenden Megatrends der nahen Zukunft ist. Rapid Prototyping ermöglicht eine schnelle und preisgerechte Markteinführung Ihres Produktes. Die Entwicklungsphase wird reduziert, die Produktqualität erhöht, und das Design kann in kurzer Zeit optimal auf das Umfeld abgestimmt werden. Insbesondere für Bereiche in denen Individualisierte Produkte oder Bauteile gebraucht werden oder kundenorientiert und in kleinen Stückzahlen hergestellt wird, ist das Rapid Manufacturing interessant.

  • 3D Digitalisierun

Unsere Dienstleistungen umfassen im Bereich der 3D Digitalisierung die Datenerfassung sowohl im Hause Mensor3D als auch beim Kunden vor Ort. Die Messobjektgröße ist hier von Kleinstbauteilen wie Zahnimplantaten oder Uhrwerksbauteilen bis hin zu Großobjekten, wie komplette Flugzeuge, nahezu unbegrenzt. Die Auflösung der hier berührungsfrei arbeitenden optischen Sensoren liegt bei mehreren Millionen Messpunkten je Einzelaufnahme.

  • Qualitätskontroll

Gussformen für Zylindergehäuse, Motorenblöcke, Nockenwellen, Werkzeugstücke und vieles mehr – die vielseitig einsetzbaren Herstellungsmethoden der modernen Gusstechnik sind aus den verschiedensten Industriezweigen heute nicht mehr wegzudenken. Vollformgießen ist hier ein häufig verwendetes Verfahren zur Produktion von Leichtmetallgussteilen wie auch von Eisen- und Stahlgusskomponenten. Dabei ist die exakte Vorlage aus expandiertem Polystyrol von entscheidender Bedeutung für die Qualität des Endprodukts.

  • Reverse Engineering

Reverse Engineering für die Produktion, den Vergleich mit Originalwerkzeugdaten oder zur Archivierung. Die taktile Vermessung einer handgearbeiteten Form mit einer Koordinatenmessmaschine ist bei einer der weichen, empfindlichen Oberfläche eines Clay Modells ausgeschlossen. Zudem liefert diese Methode nicht die erforderliche Messdatendichte für eine computergestützte Gestaltung (Computer Aided Styling, CAS).Als technologisch einfach realisierbare Alternative zur oftmals aufwändigen und kostspieligen Beschaffung eines Originalteils bietet sich die Herstellung von originalgetreuen Replikaten an.

Sie haben Produkte, für die keine digitalen Daten vorhanden sind? Ihre Produkte sind nicht reproduzierbar, weil CAD-Daten fehlen? Dann unterstützen wir Sie gerne mit unserem Reverse Engineering. Durch dieses Verfahren, auch Flächenrückführung genannt, entstehen perfekte CAD-Daten von Ihren Produkten. Dafür scannen wir Ihre Produkte. Dies geschieht berührungslos, Ihre „Originale” bleiben absolut unversehrt. Dieses Verfahren wird in folgenden Branchen gerne genutzt:Maschinen- und Anlagenbau, Werkzeug und Modellbau, Produkt-Designer, Gießereien, Automobilbau, Industriedesign.