Sírkertek 3D felmérése, dokumentálása

 

A belügyminiszter a műemlékvédelem sajátos tárgyaként műemlékké nyilvánította a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 16. számú, ingatlanon fekvő Fiumei úti sírkertet. (Korábbi nevén Kerepesi úti temetőt). A jogszabály szerint a védetté nyilvánítás célja a temetőnek a 42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet 2. mellékletben meghatározott területrészei, síremlékcsoportjai, sírépítményei, síremlékei és egyéb építményei történeti és művészeti, kertépítészeti értékeinek, a temető karakterét adó kisépítészeti alkotásainak, valamint mindezek összefüggéseinek, a temető térszerkezeti sajátosságainak, a 20. század elejéig kialakított térstruktúrájának (parcellakiosztás, úthálózat, az utakat szegélyező fasorok, az 1850-es években emelt temetőfal) megőrzése, továbbá a temető méltó használatának biztosítása. A 2013. évi CCXVII. törvény a Fiumei úti sírkertet nemzeti emlékhellyé nyilvánította. A 15/2002 (V.14) NKÖM. egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről 2.§-a alapján a Budapest, VIII. Kerül Salgótarjáni út 30. szám alatti temetőingatlant műemlékké nyilvánították. A védetté nyilvánítás célja az 1874-ben megnyitott és az 1950-es évek végén lezárt izraelita temetőben található tradicionális sírkövek, illetve a századfordulóra jellemző eklektikus és szecessziós sírművészet művészi igényességű síremlékeinek műemléki védelme, különös tekintettel a Lajta Béla által tervezett síremlékekre, kapuépítményre és szertartási épületre, valamint a Vidor Emil, Maróti Géza, Körössy Albert, Fellner Sándor, Alpár Ignác, Donáth Gyula, Gardos Aladár és Gerster Kálmán tervei alapján készült síremlékekre.