Megpecsételt történelem 3D-ben History sealed in 3D

A MTA-DE Lendület kutatócsoportban dolgozó Novák Ádám PhD hallgató (DE BTK TNDI) kérésére az eperjesi levéltárban középkori pecséteket digitalizáltunk.
3D szkennelés alapján lehetővé vált olyan modellek előállítása, amelyeket 3D nyomtatóval kinyomtatva időtálló módon őrizhetők meg a középkori pecsétek.
On the request of Ádám Novák, a PhD student working in the HAS DE Momentum Research Group (DE TNDI BTK) we digitized medieval seals of the archives of Eperjes (Presov).
snap_20150519_150242
[slideshow_deploy id=’1911′]