Apportált felhasználási jogok a Mensor3D-benAcquired rights of use in the Mensor3D

apport_200A SziMe3D Kft. GOP-1.2.1-11-2012-0005 azonosító számú projektjében létrehozott 3DAR rendszer és komponenseinek megvalósítása során létrejött szerzői műveknek (részletesen meghatározott) nem kizárólagos, határozatlan idejű, térbeli korlátozás nélküli, harmadik személyekre átruházható és engedményezhető felhasználási jogát bocsátotta a HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság rendelkezésére. A HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság a 2015. április 30. napján kelt egységes szerkezetű társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően a társaságnak az 5/2015. (04.30.) számú alapítói határozattal elhatározott törzstőke-emeléssel összefüggésben teljesíteni vállalt nem pénzbeli hozzájárulását, más néven apportját (forgalomképes, vagyoni értékkel bíró jogokat) maradéktalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta, illetve végérvényesen és visszavonhatatlanul átruházta a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaságra.

The SziMe3D Ltd provided the HUMANsoft Electronics Limited Liability Company non-exclusive, open-ended, with no spatial restrictions, assignable and transferable to third parties right of use of the copyright works of the 3DAR systems and components, which were created during the implementation of the GOP-1.2.1-11-2012-0005 project. In accordance with the consolidated articles of association dated the 30th day of April 2015, in conjunction with the increase of share capital under the founder’s decision No 5/2015 (April 30), the HUMANsoft Electronics Limited Company executed the undertaken non-cash contributions (marketable interests in property rights) by making the above rights available in full and irrevocably transferring them to the Mensor3D Limited Liability Company.