MédiaMedia

Publikációk

[Előadás]
BEATRIX SZABÓ, GÁBOR BÖDŐ, ANDRÁS FEHÉR, KONSZTANTINOSZ HADZIJANISZ,RÉKA LOVAS, DÓRA SURINA,BARNABÁS VÁRI,BOGLÁRKA LAKI, Mensor 3D Ltd., Hungary
GYULA DABRÓNAKI, LÁSZLÓ PIPIS, Humansoft Ltd., Hungary JÓZSEF LASZLOVSZKY, Central European University:High precision laser scanning assisting in the service of historical and art historical research. The burial monument of Queen Gertrude (13th century)

Előadva: Conferenceon Cultural Heritaga and New Technologies November 16-18 2016 Vienna, Austria
http://http://www.chnt.at/high-precision-3d-scanning-assisting-in-the-service-of-historical-and-art-historical-research/

[Előadás]
Gabor Bodo, Konsztantinosz Hadzijanisz, Boglarka Laki, Reka Lovas*, Dora Surina, Beatrix Szabo,Barnabas Vari, Andras Feher Mensor3D Ltd: Integrating point clouds to support heritage protection and VR/AR applications

Előadva: Imaging and Geospatial Technology Forum (IGTF) was held at the Fort Worth Convention Center in Fort Worth, Texas, April 11 – 15, 2016.
https://www.mensor3d.com/wp-content/uploads/www.asprs.org/a/publications/proceedings/IGTF2016/IGTF2016-000101_paper.pdf

[Előadás]
Lovas Tamás1 – Somogyi Árpád1 – Török Ákos1 – Hadzijanisz Konsztantinosz2- Pipis László2 -Molnár Bence1 – Barsi Árpád1
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar
2 Mensor3D Kft.: Sziklafal állékonysági vizsgálat támogatása lézerszkenneléssel és drónos felméréssel

Előadva: Mérnökgeodézia 2016, BME Általános- és Felsőgeodézia tanszék szervezésében 2016 március 19.
https://www.mensor3d.com/wp-content/uploads/sirok_geod_konf.pdf

[Előadás]
Boglárka Laki: Practical Observations Concerning 3D Technologies in the Service of Heritage Management

Előadva: New Digital Technologies and Hungarian Innovations in Heritage Management – Archaeology, Historical Landscape and Built Heritage
https://www.mensor3d.com/wp-content/uploads/Practical observations concerning 3D technologies.pdf

[Előadás]
Bödő Gábor: Understanding HEritage through Augmented Reality Development

Előadva: “Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology” (CAA) szervezet 43. konferenciája, 2015.03.30.–2015.04.03., Siena, Olaszország.
https://www.mensor3d.com/wp-content/uploads/CAA2015_Mensor3D.pdf

[Előadás]
Fehér András: Top art technológiai megoldások a műemlékvédelemben, építészetben

Előadva Múzeum Digitalizálási Konferencia 2014. november 5-6
Muzeum_Digit_Web

[Kiállítás]
Drón, holofilm, 3D – Csúcstechnológia a régészetben és a műemlékvédelemben

Kiállítás, 2015. február Centrális Galéria az Archaeolingua Alapítvány és Kiadó és a CEU Kulturális Örökség Tanulmányok Programja
dron_holofilm_3d

[Cikk]
Fehér András: 3D szkennerek alkalmazása a régészetben

Megjelent: Magyar Régészet Online Magazin, 2013 nyár,
http://www.magyarregeszet.hu/wp-content/uploads/2013/07/Feher_13Ny1.pdf (Kiadja: Archaeolingua Alapítvány és Kiadó)[nggallery id=4]

New medieval artifacts on the Castle hill in Esztergom
Source: MTI | 08.18. 2014, 10:31:00

Staff and students of the Archaeological Department of the Pázmány Péter Catholic University found a mass of 14th century fresco fragments of high artistic quality on the excavation of the St. Vitus Chapel, chief archaeologist told the MTI.
Balázs Major said that the same geometric and figurative decoration could be seen on the fragments of the mural paintings like that of the Royal Chapel. According to the archaeologists working with conservators, such findings were not discovered in the country over the last 70-80 years. The full excavation of the area will be later carried out by a meticulous work that allows putting together a portion of the wall paintings.
The archaeologist added that the St. Vitus Chapel was one of the few objects of the Árpád-era unearthed during excavations, where a part of the building remained intact up to six meters above the vault closing. The western part of the church will not be revealed, because the rockier, more fragmented western slope of the Castle hill collapsed in the course of time together with some parts of the walls. The students of the Department are also going to explore the layers of the medieval quarries used as a dung-pit over hundreds of years in collaboration with the Castle Museum of Esztergom, Hungarian National Museum.
Balázs Major said that the area was a veritable treasure trove of the research of everyday life since it was an area not disturbed for a long time, which preserved layered one on other remains of food, broken dishes and the construction debris that had not been taken out of the city during the reconstructions. Previously, for example, stove tiles decorated with griffin, lion motifs were also found here.During the excavation the one-time deposits are scooped off layer after layer, which are riddled through sieves of different size, then the sifted earth is cleaned by water and floated in order not to miss out any tiny remnant from processing. The similar meticulousness was applied when Turkish-era dwellings were explored in the neighbouring area. There is also a number of layers found intact beside the building buttresses and Roman and Celtic artifacts were recovered from the lowest layers. This year’s phase of the excavation of the Turkish-era houses and the St. Vitus Chapel will be completed by a three-dimensional laser scanning of the area with the help of the experts of the research partner Mensor 3D. The exploration of the dung-pit of the Archbishop’s Palace will continue as long as the weather allows. This year, students and researchers of the Pázmány Péter Catholic University’s partner universities can join the excavations, so the Hungarian students can work together with colleagues and students from Britain, Poland, Bulgaria, Lebanon, Jordan, Syria and Iraq. A number of local volunteers has also helped the work and sometimes sixty people were working on the excavations, the head of the excavation added.

 

Publications

[Presentation]
Boglárka Laki: Practical Observations Concerning 3D Technologies in the Service of Heritage Management

Előadva: New Digital Technologies and Hungarian Innovations in Heritage Management – Archaeology, Historical Landscape and Built Heritage
https://www.mensor3d.com/wp-content/uploads/Practical observations concerning 3D technologies.pdf

[Presentation]
Gábor Bödő: UNderstanding HEritage through Augmented Reality Development

Presented on The 43rd Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology “KEEP THE REVOLUTION GOING” Conference (CAA 2015 SIENA), 30.03.2015.–03.04.2015., Siena, Italy.
https://www.mensor3d.com/wp-content/uploads/CAA2015_Mensor3D.pdf

[Presentation]
Fehér András: Top art solutions for architects

Presented on Múzeum Digitalizálási Konferencia 2014. november 5-6
Muzeum_Digit_Web

[Article]
András Fehér: Using 3D laser scanners in archaeology

Published in Hungarian Archaeology E-Journal, 2013 Summer, http://www.hungarianarchaeology.hu/wp-content/uploads/2013/07/eng_Feher_13ny.pdf (Publisher: Archaeolingua Foundation and Publishing House)[nggallery id=5]

Duna TV a szentendrei kiállításról

A Duna televízió KULTIKON című műsorának november 18-i, 23.00 órakor vetített adásában az Örökség3D vándorkiállításról készült rövidfilmet is láthatták többek között a nézők. Amennyiben valaki lemaradt az adásról, de szívesen megnézné az interjút, akkor azt az MTVA médiatárában, illetve a http://www.mediaklikk.hu/ musor/kultikon/ oldalon a 452. részben utólag is megteheti.

Új középkori leletek az esztergomi Várhegyen

Forrás: MTI | 2014. 08. 15. 10:31:00

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszékének munkatársai és hallgatói magas művészi színvonalú, 14. századi freskótöredékek nagy tömegét találták az esztergomi Szent Vid kápolna feltárásakor – tájékoztatta az ásatásvezető régész az MTI-t.

Major Balázs elmondta, a falképek töredékein a királyi kápolnáéval megegyező és hasonló, geometrikus és figurális díszítés látható. A régészekkel dolgozó restaurátorok szerint ilyen leletek az utóbbi 70-80 évben nem kerültek elő az ország területén. A terület teljes feltárást később végzik olyan aprólékos munkával, amely lehetővé teszi a falképek egy részének összeállítását.

Az archeológus hozzátette, a Szent Vid kápolna a kevés olyan ásatás során előkerült Árpád-kori objektumok egyike, ahol az épület egy része hatméteres magasságban egészen a boltozat záradékig épségben maradt. A templom nyugati része nem fog előkerülni, mert a Várhegy sziklásabb, tagoltabb nyugati lejtője az idők folyamán a falak egy részével együtt leomlott.
A Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumával együttműködésben a tanszék hallgatói a több száz éven át szemétgödörnek használt középkori kőbánya rétegeit is feltárják.

Major Balázs elmondta, a terület valóságos kincsesbánya a mindennapi élet kutatásában, mivel hosszú ideje nem bolygatott terület, amely egymásra rétegződve őrzi élelmiszerek maradványait, törött edényeket és azt az építési törmeléket, amelyet az átépítéseknél nem vittek a városon kívülre. Korábban például griffes, oroszlános motívumokkal díszített kályhacsempéket is találtak itt..

A feltárás során rétegenként kanalazzák le az egykori lerakódásokat, amelyeket több méretű szitán rostálnak át, majd a rostált földet vízzel tisztítják, flotálják, hogy egyetlen apró maradvány se maradjon ki a feldolgozásból. Hasonló aprólékossággal jártak el a környék török-kori lakóházainak feltárásakor. Itt szintén számos réteget érintetlenül találtak, az épületek támfalai mellől, a legalsó rétegekből római és kelta leletek kerültek elő.

A török kori lakóházak és a Szent Vid kápolna feltárásának idei szakaszát a terület háromdimenziós lézerszkennelésével fejezik be a kutatási partner Mensor 3D szakembereinek segítségével, az érseki palota szemétgödrének feltárása addig folytatódik, amíg az időjárás lehetővé teszi.

Idén a PPKE partneregyetemeinek hallgatói és kutatói is bekapcsolódnak a feltárásokba, így a magyar hallgatók brit, lengyel, bolgár, libanoni, jordániai, szíriai és iraki kollégákkal és diákokkal dolgoztak együtt. A munkát számos helybéli önkéntes is segítette, olykor hatvan ember dolgozott együtt az ásatásokon – tette hozzá az ásatás vezetője.