Megpecsételt történelem 3D-ben

A MTA-DE Lendület kutatócsoportban dolgozó Novák Ádám PhD hallgató (DE BTK TNDI) kérésére az eperjesi levéltárban középkori pecséteket digitalizáltunk.
3D szkennelés alapján lehetővé vált olyan modellek előállítása, amelyeket 3D nyomtatóval kinyomtatva időtálló módon őrizhetők meg a középkori pecsétek.

Hasonló hírek...