Apportált felhasználási jogok a Mensor3D-ben

apport_200A SziMe3D Kft. GOP-1.2.1-11-2012-0005 azonosító számú projektjében létrehozott 3DAR rendszer és komponenseinek megvalósítása során létrejött szerzői műveknek (részletesen meghatározott) nem kizárólagos, határozatlan idejű, térbeli korlátozás nélküli, harmadik személyekre átruházható és engedményezhető felhasználási jogát bocsátotta a HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság rendelkezésére. A HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság a 2015. április 30. napján kelt egységes szerkezetű társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően a társaságnak az 5/2015. (04.30.) számú alapítói határozattal elhatározott törzstőke-emeléssel összefüggésben teljesíteni vállalt nem pénzbeli hozzájárulását, más néven apportját (forgalomképes, vagyoni értékkel bíró jogokat) maradéktalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta, illetve végérvényesen és visszavonhatatlanul átruházta a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaságra.

Hasonló hírek...